Review công ty Japan Quality(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


Japan Quality


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

QC cùi (ngoài)cho xin 500 ý kiến về cty này đi các bác ơi

Ẩn danh (QC cùi)Nói chung HR tuyệt vời, dễ thương dễ mếm.

Ẩn danhMọi thứ quy củ, điều kiện làm việc tương đối tốt. Công ty có trách nhiệm xã hội.Đào tạo tác phong tốt. Làm việc có trách nhiệm với cá nhân và với xã hội.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Japan QualityReview Công ty

Japan Quality

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *