Review công ty Javac Technology(7 reviews)

Posted by

Review Công ty


Javac Technology


(7)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (Dev)Chuẩn công ty làm việc nước ngoài mà hưởng lương và chế độ VN

Người đi phỏng vấn (Dev quèn)Hr làm việc ko chuyên nghiệp.Bảo 1 chờ kết quả mà 1 tháng rồi không thấy phản hồi :v

Người lạ (DevOps)Phỏng vấn xàm, yêu cầu nhiều mà thái độ tệ lắm.

KhangKinh (senior Dev)công ty như cứt ,nhân sự thì xạo lz ,thuộc loại gian thương .tranh1cong ty này nhé

Dev (Dev quèn)Công ty gì mà 3 tuần sau mới gửi lời phỏng vấn, không biết nên trách hay là chuyện bình thường

developer (developer)cty quản lý củ chuối, tăng lương chậm,bị push task kinh khủng

HATERS WILL SAY IT’S FAKE (CC)Bữa có đi pv PHP, 2 ng` ngồi hỏi mấy cái cơ bản nhất của lập trình (if, loop,…) và của php (syntax rồi mấy cái function,…) kèm với 1 số câu hỏi nhảm nhảm. Expect lương thì bảo cao wá rùi reject, chuẩn outsource tính lương theo năm kinh nghiệm.Ko cấp lap, chỉ cấp cho cái màn. BH đóng mức cơ bản. Xài công nghệ khá cũ (có cả PHP4, ko xài framework). LOL.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Javac TechnologyReview Công ty

Javac Technology