Review công ty JOTON Paints(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


JOTON Paints


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

AILà 1 cty gia đình, Bà sếp khó ưa, nói chuyện ngang ngược.

Meomeo (Manager)Công ty làm việc cả thứ 7 đến 15h30 nhé các bạn. Mọi thứ còn lại cũng ok, nhiều người nhận định lương thấp hơn so với các công việc ngang tầm. Đây là công ty gia đình, các sếp hay các nhân vật quan trọng đều có liên quan đến gia đình sếp.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

JOTON PaintsReview Công ty

JOTON Paints