Review công ty JPWEB(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


JPWEB


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

ẩn danh (staff)Văn phòng ở quận TB nha mọi người, vừa bước vào pv nguyên 1 dàn nv nhìn thái độ thấy ghét, văn phòng thì như cái phòng trọ, tôi um sùm. nói chung phù hợp với mấy bạn partime hơn. chứ mấy bạn đi làm không nên làm mấy chỗ này không học hỏi được gì mấy

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

JPWEBReview Công ty

JPWEB