Review công ty JT PLATFORM Co., Ltd(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


JT PLATFORM Co., Ltd


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (Vào chưa được 1 tuần thì né :)))Phỏng vấn nói mồm thì vẽ ra đủ thứ nhưng mình thấy văn phòng có mỗi 4 ng, 2 hr 1 kế toán (đang bàn giao nghỉ việc) còn lại 2 bạn freelancer gì đấy. Phỏng vấn toàn lan man chả có kiến thức chuyên ngành gì.

goseng07 (Freelance)Một từ thôi: hãm. Quỵt lương, nợ lương, k có chế độ thưởng, nghỉ. Chèn ép nv

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

JT PLATFORM Co., LtdReview Công ty

JT PLATFORM Co., Ltd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *