Review công ty Just-in-time Solutions(5 reviews)

Posted by

Review Công ty


Just-in-time Solutions


(5)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhCó nên vào đây làm Fresher không ạ.

Ẩn danhQuảng cáo sai sự thật, làm gì có team building, lương tháng 13 còn bị cắt, công ty thì chia bè chia phái, ban lãnh đạo gia trưởng thất hứa mà còn hay lên mặt.

vjp_pr0_8xMấy bạn đừng chửi nữa, mình like ko kịp =]]]z

公务员 (程序员)不仅是这家公司,世界上还有其他公司,所以学习如何与它共存

Ẩn danh (DEV quèn)Công ty chọn sai người lãnh đạo. Không ông sếp nào được lòng nhân viên

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Just-in-time Solutions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *