Review công ty Kasatria(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


Kasatria


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

đang làm ở đây (nhân viên)Thằng sếp Việt chuyên gia đi blame người khác, và tỏ ra mình luôn vô tội, lương thì cao nhất chuyên gia đi xin ăn của nhân viên mà không xin phép, bần & bẩn. Không biết quản lý, lại hay xạo lol, nói xạo mà không ngượng mồm, rất lươn lẹo. Hay liếc màn hình xem nhân viên làm gì. Nói chiện thì hết sức vô duyên.

dev (dev)cty có tuyển vị trí FE k mn

Vào nhầm công ty (Data Analyst)jd và task ko liên quan đến nhauMôi trường toxic, công ty gia đình. Sếp ko có kĩ năng quản lý lẫn technical. Đa phần là sale.Vào đây làm, nào là kĩ năng lq tới data như powerbi, python, toán này kia thì sẽ quên hết vì công việc chủ yếu làm digital marketing và tester Benefit ko có gì, bảo hiểm hay đóng trễ hoặc ko đóng. Ko có tiền thuê nổi senior hoặc dev. Sếp hay đổ lỗi cho nhân viên, hay ra vẻ, nói xạo cũng nhiều. Hay liếc màn hình nhân viên và nói nhiều chuyện vô duyên.Túm lại là đừng vào cty rồi xách quần chạy ko kịp

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

KasatriaReview Công ty

Kasatria

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *