Review công ty Kem Tràng Tiền(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Kem Tràng Tiền


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (Bảo Vệ)Công ty max chán, sếp như thằng dở thiểu năng. Mấy đứa ưu nịnh thì ở lại, bọn làm tốt thì nghỉ mẹ hết

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Kem Tràng Tiền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *