Review công ty Ken Media Services(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Ken Media Services


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Nhân viên quènƯu: Trả lương chỉ có sớm chứ chưa bao giờ trễNhược: Lương thấp, 1 người làm 10 việc nhưng vẫn bị chê là ít việc. Công ty gia đình và với một mớ drama do chính mấy sếp tạo ra. Lúc nào cũng cho rằng mình đang ban phát ân huệ cho nhân viên.Không thấy hướng phát triển nên next

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Ken Media ServicesReview Công ty

Ken Media Services

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *