Review công ty Key English(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Key English


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (NV quèn)Lời khuyên cho ba má nào sắp gửi con vào đây, hay có ai muốn vào đây học thì hãy chạy ngay đi!!! Thuê toàn sinh viên chưa tốt nghiệp, không bằng cấp sư phạm, không chứng chỉ tiếng anh. Có vài người bằng cấp cao thì vào làm một thời gian ai cũng chạy mất. PR kêu GV tối thiểu IELTS 7.5 mà giở hồ sơ ra toàn 6, 6.5. Có người còn không có bằng cấp gì hết nữa cơ.Quản lý đào tạo thì thuê một bà cũng ko có chuyên môn bằng cấp gì, cứ chốt sale rồi giao lớp vô tội vạ. Giáo trình thì copy hẳn cuốn mindset for IELTS, không có tài lại gì khác hỗ trợ giảng dạy. GV không bằng cấp nên dạy không có phương pháp, kém hiệu quả. Học viên học một thời gian nghỉ hết xong lại gộp lớp với nhau, dẫn đến lệch trình độ, xong ép người ta học lại chương trình đóc từ đầu để “mọi người cùng theo kiệp”. Còn theo một vài lời kể của các bạn trước đây thì nghe đâu còn bị quỵt lương nữa cơ.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Key EnglishReview Công ty

Key English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *