Review công ty KEYCAP(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


KEYCAP


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Cựu DEV (DEV)Văn phòng nhỏ nhưng đẹp, nhiều cây xanh, mọi người thân thiện, vui vẻ hòa đồng, sếp tốt 😀

peopeo (Staff)Cho em xin vài review về chế độ lương ạ

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

KEYCAPReview Công ty

KEYCAP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *