Review công ty Khải Hoàn Land(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Khải Hoàn Land


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

nhân viên quèn (văn phòng)Giám đốc nhân sự vẫn là chiếc áo quá rộng với bạn Thì!

Ẩn danh[PHỎNG VẤN PHÁP CHẾ (NĂM 2019) – THẤT VỌNG, NẾU KHÔNG MUỐN NÓI LÀ NHƯ HẠCH]Người phỏng vấn là 1 HR và 1 chuyên viên pháp chế, cả 2 đều không có kinh nghiệm. Trong suốt buổi phỏng vấn thì bạn pháp chế khoe khoang về bản thân các thứ, khoe về công ty, cả HR và bạn pháp chế đặt câu hỏi không trọng tâm, không có mục đích để hỏi, đặt cho có. Tóm lại không xứng tầm với ứng viên.Chưa hết, họ còn thái độ với công ty của mình làm việc tại thời điểm đó, nào là chê, nào là mỉa mai các kiểu. Nhưng với vị trí là một ứng viên nên mình cố gắng nhẫn nhịn và lịch sự, mong cho buổi phỏng vấn nhanh chóng cho xong.Lần đầu tiên trong đời gặp một tình huống phỏng vấn thất vọng, chán nản như vậy.Không biết công ty như thế nào, chứ thấy trước mắt có 02 con sâu làm sầu nồi canh rồi đó.Mọi người cân nhắc khi tham gia phỏng vấn.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Khải Hoàn Land

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *