Review công ty Khánh Võ Garden(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Khánh Võ Garden


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhCông ty hay cái chợ, thích thì trừ điểm, thích thì đuổiBầu trời drama, ai nịnh được thì tốt thôiSếp chỉ thích người già thôi nên trẻ đừng nghĩ có được niềm tin Mùng 5 trả lương mà còn đi giữ them của người ta 5 ngày lương nữa. Luật nào được giữ lương, Hợp đồng thì không kí, bảo hiểm không đóng mà thử việc phải báo trước 5 ngày, chính thức báo trước 1 tháng, Chính sách không rõ ràng thích làm gì thì làm, nay nghĩ ra cái này mai nghĩ ra cái khác, công ty toàn người nhà con cháu, PPMar biết chạy ads mà gáy như gà Lương thì bèo nghỉ việc gì trả 65%

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Khánh Võ GardenReview Công ty

Khánh Võ Garden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *