Review công ty Khởi Nguồn Software(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Khởi Nguồn Software


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (Dev quèn)Làm cho công ty này không phát triển đượcCông ty nhỏ, dự án VN như shitLúc thấy ko cần thì cho đi rồi lại kêu về lạiNói chung là chẳng ra cái thể thống gìLàm thử đc vài tháng thì out, cảm thấy phí cuộc đời

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Khởi Nguồn SoftwareReview Công ty

Khởi Nguồn Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *