Review công ty KiKai Tech(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


KiKai Tech


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

xin việc (xin việc)ai có thể cho em nhận xét ở đây như thế nào được không ạ

Hảitao đây ^^

Dev cùi bắp (Dec cùi)Môi trường trẻ, chủ yếu sinh viên đi làm parttime. Vào công ty thì training một khóa học trước sau đó làm dự án nội bộ rồi làm outsource cho nước ngoài

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

KiKai TechReview Công ty

KiKai Tech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *