Review công ty KinderWorld International Group(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


KinderWorld International Group


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhmất khá nhiều thời gian để viết 1 cái review trên 1 trang review rất giống thế này nhưng có vẻ kinderworld đã tác động gì đó vào trang web này để gỡ review của tôi ở trang web đó. còn ở web này thì cái rating 3 * kia cũng có vẻ xác thực lắm và cũng không có nội dung review nào mặc dù nội dung review là bắt buộc lần này tôi viết ngắn gọn cho các bạn đang cân nhắc apply vào đây nhé.đây là 1 công ty có vấn đề ở 1 số nhân vật lãnh đạo. Lạm quyền, độc đoán , thiếu các hoạt động team building cho nhân viên, giáo viên làm cho chất lượng môi trường làm việc khá thấp. tôi chịu trách nhiệm về những gì mình viết

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

KinderWorld International GroupReview Công ty

KinderWorld International Group

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *