Review công ty Kintetsu(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Kintetsu


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh– Công ty có chế độ phúc lợi đãi ngộ nhân viên tốt. – Đồng nghiệp thân thiện. – Khách quan đánh giá thì là 1 công ty tốt – Tuy nhiên, cũng cần phải xem team nhóm của mình làm việc như nào nữa thì mới đánh giá tiếp được bạn nhé.

Ẩn danhCó chỗ để xe trong nhà, có thang máy. có chỗ ăn trưa, nhân viên được trang bị máy tính đầy đủ. Sếp tâm lý với nhân viên.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

KintetsuReview Công ty

Kintetsu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *