Review công ty KiteMetric(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


KiteMetric


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Nguyễn Hiền (Annotation artist)– Mức lương ổn định phù hợp năng lực cá nhân- Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện, năng động- Công việc có lúc không quá áp lực, ổn định tùy theo khách hàng- Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ về mọi mặt đặc biệt trong công việc và thời gian cá nhân.- Mọi người luôn có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, chăm chỉ, hiệu quả.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

KiteMetricReview Công ty

KiteMetric

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *