Review công ty Kiu Vietnam(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Kiu Vietnam


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhbác nào từng làm ở đây rồi cho xin 500d review đi

Ẩn danhBenifit tốt, văn phòng đẹp, chỗ để xe thoải mái, sếp thoải mái và luôn nghĩ cho nhân viên.Mức OT x2 cuối tuần và x 1,5 ngoài giờ hành chính. Thanh toán theo kỳ tính lương- Công việc khá là áp lực và đòi hỏi tính độc lập cao

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Kiu VietnamReview Công ty

Kiu Vietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *