Review công ty KIXEYE(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


KIXEYE


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Nhân viên quèng (Artist)Công ty văn phòng đẹp rộng rãi, đồng nghiệp dễ thương nhất Sài Gòn, sếp tuyệt vời nhất thế giới, môi trường thoải mái nhất Việt Nam. Đãi ngộ tốt hơn cả tốt. Tiếc là công ty nay không còn nữa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

KIXEYEReview Công ty

KIXEYE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *