Review công ty Kizciti(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Kizciti


















(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Một con người khốn khổ (Nhân viên quèn)















Công ty theo kiểu gia đình, ai có thể mắc lỗi chớ tuyệt ko phải bọn trong gia đình ấy. Nhớ lúc trước có 1 bạn vào làm mấy tháng bị cả đám từ giám đốc đến trưởng phòng hùa vào bắt nạt vì một lỗi không phải của bạn ấy. Còn bắt bạn ấy phải đền tiền cho công ty. Nghe đâu công ty còn có dính tới chính quyền, nên phận người làm công nhỏ bé như hạt cát chẳng là cái đinh gì cả.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

KizcitiReview Công ty

Kizciti