Review công ty Kizuna JV(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Kizuna JV


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ứng viên đã từng tham gia phỏng vấn (Nhân viên )Bộ phận HR ko chuyên nghiệp Khi phỏng vấn thì sếp ng Nhật xé CV của ứng viên ngay trước mặt ứng viên. Thái độ thiếu tôn trọng, thiếu lịch sự tối thiểu Lần này ko hợp tác được thì còn lần sau, làm vậy không còn ai dám đến phỏng vấn

Nhân viên IT (Lập trình viên)Tuyển dụng không chuyên nghiệp, thiếu tôn trọng ứng viên, sếp nhật kỳ cục.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Kizuna JVReview Công ty

Kizuna JV