Review công ty Klever Fruits(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Klever Fruits


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Nhân viên quèn (Bán hàng)Từng làm vị trí nhân viên bán hàng thời sinh viên. Tuyển dụng liên tục vì nhân viên vào rồi lại nghỉ, nhiều drama.10 ngày đầu làm việc quản lý xuống đánh giá không đạt auto nghỉ không lương. Hàng là hoa quả nặng phải bê vác nhiều trai còn mệt nữa là chị em ai yếu chớ vô. Nhiều việc, lễ tết nhân viên làm tăng ca liên tục tới 16 tiếng với mức lương thấp. Hồi mình làm tính ra có 17k/h.

Đã từng pv (QLCH)Mức lương khi hr tuyển dụng thay đổi liên tục, từ 7-10 rồi lại 8-10, 9-12. Lương thấp nhưng đòi hỏi cao, uv nam thì lại hỏi xem quản lí nv nữ sẽ bị khó khăn và mong muốn uv phải làm việc như 1 gđ và biết quan tâm chia sẽ cho nv nữ, từ đầu ko nói luôn là chỉ tuyển nữ đi, để ngta vô pv chi cho tốn thời gian vậy.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Klever FruitsReview Công ty

Klever Fruits

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *