Review công ty KMW Việt Nam(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


KMW Việt Nam


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Nguyễn hồng chiêm (Manager)Luồn cúi các kiểu, cơm trah nhau mà thức ăn còn như cho lợn, nghỉ việc đòi lại hết tiền thưởng tết ngày lễ vân vân mây mây. Cty to mà lương thấp vl

Insider (NV QUÈN)Chưa thấy công ty nào rẻ rách như công ty này. Mang tiếng cty Hàn Quốc mà phong cách làm việc như kiểu nhà nước. Luồn cúi quan hệ. Thằng cha Tính bên Mua hàng cực kì rẻ rách. Lương nhân viên thì thấp mà nó bắt nv mời mọc ăn uống lúc pass thử việc hết cả tháng lương. Ăn tiền nhà cung cấp ngập mồm. Hạch họe vớ vẩn. Rất ko nên về cty này

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

KMW Việt NamReview Công ty

KMW Việt Nam