Review công ty Konbini(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Konbini


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Fuck Jing (Dev)Sếp lol gì gần hết hđ là im im, rồi sát ngày bảo: tao k kí tiếp. Còn định đớp luôn khoản thưởng của nhân viên.Làm việc thì qua chat chit, suốt ngày hỏi mày đang làm gì, tối cũng bắt báo cáo, không có tài liệu, thay đổi như nào là tùy hứng sếp.

Người cũ (Xàm 888)Thằng sếp VN ngồi bên Sing. Cty được 4 mạng thuê nhà chung cư ngồi thủ ***. Chế độ lèo tèo, lương bèo nhèo. $ max damage = 900 net nhé

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

KonbiniReview Công ty

Konbini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *