Review công ty KPMG Digital Enablement(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


KPMG Digital Enablement


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Dev quèn (Dev quèn)Mình làm ở bộ phận Digital Enablement. Công ty như loz. Manager chửi nhân viên như hát hay. Dm mấy thằng bên Singapore bóc lột dev Việt Nam nhân công giá rẻ. Project mấy chục triệu đô mà trả cho nhân viên không đủ 700 luôn. Mấy ông quản lý cũng như loz. Bắt làm cả thứ 7 chủ nhật luôn. Quịt luôn lương thưởng của nhân viên lấy lý do Covid. Thuê nhân viên vào chưa được 2 tháng hết budget đuổi mẹ luôn. Chưa thấy công ty nào gớm như công ty này. Mong project sập tiệm mẹ đi.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

KPMG Digital EnablementReview Công ty

KPMG Digital Enablement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *