Review công ty Kreative Multimedia(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Kreative Multimedia


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

NDK (IT Manager)Làm ăn kiểu chụp giật, fake. Thằng Fred mang tiếng mẹ Việt mà chửi dân Việt như chó.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Kreative MultimediaReview Công ty

Kreative Multimedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *