Review công ty Ks Securities(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Ks Securities


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

đéo biết (lao công)mấy người cũ không còn chỗ nào để đi nên lại quay lại, mặc dù đã dứt áo ra đi trong lúc công ty dầu sôi lửa bỏng. Đéo hiểu sao công ty cũng mời về làm => Nát đéo tả nổi, nếu có tuyển thì anh chị em cô dì chú bác né. né gấp kẻo hối hận

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Ks SecuritiesReview Công ty

Ks Securities

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *