Review công ty Kumahisa(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Kumahisa


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

nhân viên thân thiện (coder(code nhìu nên bị đơ))nhân viên thân thiện, lương tạm ổn, môi trường ok, có cái thiếu nữ trầm trọng, mong có thêm vài nhân viên nữ.

Thằng em 96 (Culi Dev)Công ty có ổn không mn?

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

KumahisaReview Công ty

Kumahisa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *