Review công ty Kỷ Nguyên Vàng – KNV Consulting(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


Kỷ Nguyên Vàng – KNV Consulting


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Nhân viên lịch sựỞ đây có ông sếp thương nhân viên như con. Đặt biệt là với sếp nữ. Ổng thường thích hôn tay, hôn tóc, hôn đầu. Bonus thêm ôm vai bla bla… :))

Commentdao.sg (NV quèn)Công ty như quần què, nghỉ giam lương, bảo hiểm nợ 6 tháng, sếp keo kiệt đàn bà, nói chung không ổn nhé các Bác

nhân viên quèn (nhân viên quèn)Dịch dã mà ko cho work from home. Nếu ai muốn nghỉ tránh dịch hoặc bị dính cách ly là không lương. Tháng lương không có bao nhiêu tiền mà còn bị trừ.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Kỷ Nguyên Vàng – KNV ConsultingReview Công ty

Kỷ Nguyên Vàng – KNV Consulting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *