Review công ty Kyber Network(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


Kyber Network


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

UETBánh vẽ, phỏng vấn không đúng trọng tâm. Mất thời gian phỏng vấn.

Ẩn danhSếp rất tôn trọng nhân viên là luôn nỗ lực để thấu hiểu. Dù bận rộn nhưng luôn dành thời gian quan tâm đời sống nhân viên. Về trình độ, năng lực sếp rất ổn, tuy còn trẻ nhưng có tầm nhìn xa và luôn khiến nhân viên nể phục.Lúc nào cũng là thời gian chơi, nhưng lúc nào cũng là thời gian làm việc. Công ty tạo điều kiện thoải mái nhất cho việc OT, không bắt buộc.Các bạn nhân viên chưa tự giác tham gia vào nhiều hoạt động văn thể mỹ.

anonymous (freelancer)HR phỏng vấn cảm tính, thiếu đánh giá chính xác.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Kyber NetworkReview Công ty

Kyber Network