Review công ty Laforce Việt Nam(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Laforce Việt Nam


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (Nhân viên)Đúng là ở đó có sếp nhiệt tình và luôn nở nụ cười trên môi, nhưng mà HR thì hãm vccÀ thêm cả quả bonus đi muộn rồi nộp phạt các kiểu cũng hại não gê gớmKể ra cty k có HR thì tốt, thánh buôn chuyện và đi soi mói

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Laforce Việt NamReview Công ty

Laforce Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *