Review công ty Wonav Corporation(1 reviews)

Review Công ty


Wonav Corporation


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (Seller)Công ty chỉ 2, 3 mống, làm ăn gian dối. Không thưởng hay trợ cấp gì, làm cả ngày lẫn đêm. Tháng nào cũng trừ tiền bảo hiểm các thứ nhưng thực chất không đóng.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Wonav Corporation

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *