Review công ty Xây Dựng MAVEN(1 reviews)

Review Công ty


Xây Dựng MAVEN


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

bạn đang mất thời gian với tên của tôi đó (giữ se)Nãn kèo! nãn kèo!!! Công ty xây dựng mà tích hợp với công nghệ nên tôi hơi hoang mang. Hình như là nhà ở thông minh IoT gì gì đó… Sếp thì suốt ngày mua đồ ăn… rồi rủ đi nhậu… Buồn buồn thì kéo cả đám đi Bi-a. Hiazzzz….

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Xây Dựng MAVEN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *