Review công ty Xoontec(5 reviews)

Review Công ty


Xoontec


(5)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (Dev)Mình chỉ khuyên chân thành 1 câu thôi.Không nên vào.

Ẩn danh (Dev)Công ty ít người, có tính chất gia đình, nuôi ăn như gia đình nhưng mà sát phạt nhau cũng như gia đình châu Á điển hình nốt. Công ty đang trong quá trình thay máu vì nhân viên nghỉ rất nhiều, những người mới vào có thể sẽ phải tự gánh lấy một đống code cũ của người trước để lại mà không có một tí support nào.Được cái anh em với nhau tốt, nếu đi làm chỉ vì đam mê nhậu là chính thì gặp cạ lắm. ^^

ABCTOP (TOP123)Thấy trên ITviec chỉ duy nhất một review giọng điệu giống HR nâng bi quá !

Tạch (Trùm)HR Đéo biét bận rộn ko mà chảnh vcl, đi pv lần đầu méo có tí thiện cảm, các cty khác tuy nghèo hơn, cơ sở vật chất không bằng nhưng ưv còn cảm giác có sự tôn trọng, còn ở đây thì KHÔNG.

Ẩn danhVery very Good environmentFlex hoursBig bosses are very friendly, very kind. They love employees so much.Two big screens to work, etc.The benefits are good. You just focus on the project and work.You will don’t want to jump to another company when you work here

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

XoontecReview Công ty

Xoontec

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *