Review công ty YRB Solution(1 reviews)

Review Công ty


YRB Solution


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (NV quèn )Công ty mắc cười. Ai cũng tưởng mình là ông nội, trình độ không có mà làm việc bằng văn hoá chửi, lườm, chèn ép, đàn áp tinh thần nhân viên, xem rẻ cấp dưới. hahahaha

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

YRB SolutionReview Công ty

YRB Solution

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *