Review công ty Yumeagent Viet Nam Company Limited(3 reviews)

Review Công ty


Yumeagent Viet Nam Company Limited


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Dev (Dev)Hệ thống tuyển dụng thiếu chuyên nghiệp

dev (dev quèn)dev phỏng vấn kiến thức khá sâu, nhiệt tình chỉ dẫn cho ứng viên. Nhưng mình tìm đc cty khác lương cao hơn nên không nhận offer

dev (dev)Môi trường thoải mái, xin nghỉ thoải mãi, xếp cũng thoải mái quan tâm a em. Mức lương thì tầm trung. Mọi người vui vẻ thân thiện, bên này có team java làm sàn forex thì trình tech max ghê.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Yumeagent Viet Nam Company LimitedReview Công ty

Yumeagent Viet Nam Company Limited

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *