Review công ty Zalo(92 reviews)

Review Công ty


Zalo


(92)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ò Ó (Dev quèn)Anh em ở đây qua mùa promotion thế nào rồi? Có happy không?

DevZing News dẹp rồi hả các bác?

Chàng trai IT không cận nhưng đụt trĩ (Associate Dev Java)Sắp tới đợt review lương thưởng, nghe xôn xao tin không tăng đồng nào vì tình hình kinh tế khó khăn. Mọi người thì sao ạ

Không làm ở Zalo nhưng review appCái App Zalo rác vcl Thu nhập thông tin khách hàng k rõ mục đích, Yêu cầu người dùng cung cấp ảnh và cccd với mục đích xấu App rác, tính năng bảo mật kém, tự động vô hiệu hóa tk khách, đến cả tính năng lưu trữ ảnh còn bị xóa thì biết cái server nó rác như thế nào

Ẩn danh1 nhoc EM zalopay bị đuổi mà qua Nab được hay ghê. Đúng là tầm worldclass

=)) (Ô lạp na lạp thị)ZING news bị đình bản. Phóng viên ngồi chơi 3 tháng. KhảiVQ tìm cách layoff các bạn.It’s time Vân Diễm ra Chuồng gà được rồi đó anh Minh ơi!. Cái đám suốt ngày bỏ việc đi chơi tây tàu làm màu ra vẻ mà đéo mang về được một chút giá trị gì cho tổ chức thì giữ làm gì vậy trời anh ơi!!

Tộc trưởng trong dòng tộc lưu m:anh mất d:ạy (Rố:i loạn nhân cách chống đối x:ã hội, ưa thích th:ao túng người khác)Đăng hình ả:nh cho mọi người cảnh giác băng nhóm m:a:f:i:a tộ:i phạm trong dòng tộc thằng N:g:h:ĩ:a H:o:à:n:g (N:g:h:ĩ:a 9 ngón) học Bách Khoa làm bên team Ocha của S:ea Group. B:ô:n H:o:à:n:g là chú ruột của N:g:h:ĩ:a H:o:à:n:g và N:g:ọ:c H:o:à:n:g (chị ruột của N:g:h:ĩ:a H:o:à:n:g và làm bên viện k.sát). Hìn:h 5, 6 là B:ô:n H:o:à:n:g và băng nhóm ma:f:i:a tội ph:ạm đang tụ tập trong một buổi tiệc. B:ô:n H:o:à:n:g là người đeo dây chuyền ngồi kế áo đen ở dãy sau. Hì:nh 7 thì không những B:ô:n H:o:à:ng mà rất nhiều thành viên trong dòng tộc họ H:o:à:ng của thằng tộc trưởng N:g:h:ĩ:a H:o:à:n:g đều có quan hệ với người bên các băng nhóm tội phạm có tổ chức ở Nam Định. H:ình 8, 9, 10 là ngay cả N:g:ọ:c H:o:à:n:g cũng có quan hệ thân thiết với bên băng nhóm m:a:f:i:a. Những người rối loạn nhân cá:ch chống đối xã h:ội đều có xu hướng trở thành tội phạ:m, có di truyền qua gen giữa các thế hệ, môi trường sống lúc nhỏ trong gia đình và ưa thích diễn trò bịp bợm thao túng người khác. Nên lưu hình về máy gấp. Bên nhân sự nên check lại trong toàn bộ network về tình trạng N:g:h:ĩ:a H:o:à:n:g cho băng nhóm tiếp cận nhân sự tìm cách bị:p bợm thao tú:ng moi móc thông tin.H1: https://yourimageshare(.)com/ib/kYACy7xX4uH2: https://yourimageshare(.)com/ib/k1fe0b8rf1H3: https://yourimageshare(.)com/ib/NQNgAW47EJH4: https://yourimageshare(.)com/ib/QS2Br0fQ9OH5: https://yourimageshare(.)com/ib/DPHDdArKMWH6: https://yourimageshare(.)com/ib/HSiSKNmjw2H7: https://yourimageshare(.)com/ib/OObHgDHZnAH8: https://yourimageshare(.)com/ib/VePhJPBve8H9: https://yourimageshare(.)com/ib/oaDkax4H5KH10: https:yourimageshare(.)com/ib/mrceaPvsWG

Dev quènSao HR công ty này chảnh quá dậy các bác ơii

QC (QC)Thằng H.o.à.n.g V.ă.n N.g.h.ĩ.a khi trước làm bên team Ocha của Sea Group là tộc trưởng trong một dòng tộc có đa số người là dân anh chị tội. ph.ạ.m có tổ chức trong các băng nhóm xã h.ội ngoài Nam Định. Khi còn học NEU, thằng này đã từng đi tù do có làm ăn với x.ã h.ội đ.en. Thành viên trong những gia đình t.ội phạ.m như vầy thường chiếm tỉ lệ cao mang khuynh hướng có nhân cá.ch chốn.g đ.ối xã h.ội di truyền qua các thế hệ. Chủ yếu là do sống ở môi trường toxic trong gia đình từ nhỏ và do gen di truyền từ các thế hệ trước trong dòng tộc truyền lại cho đời sau. Những thành viên mang nhâ.n cá.ch ch.ốn.g đố.i x.ã hộ.i này cũng mang khuynh hướng có sở trường thích th.ao tú.ng giật dây người khác. Những kẻ ưa thích tha.o tú.ng gi.ật dây người khác thường rất xả.o quyệ.t, giỏi diễn trò 2 mặt lừa gạt người khác, khéo léo xây dựng lớp mặt n.ạ tinh vi đóng vai người tốt làm cho người khác mất đi cả.nh giác rồi mới ra tay. Thằng H.o.à.n.g V.ă.n N.g.h.ĩ.a này là một minh chứng rất rõ ràng trong dòng t.ộ.c tộ.i p.hạm nhà nó. Nên cẩn thận thằng này với đám tay chân đàn em của nó. Không để bọn này biết quá nhiều thông tin về các mối quan hệ xung quanh trong cuộc sống.

Ẩn danhĐầu tuần sau tui có phỏng vấn vòng 1 với chị Vân HR, ko biết chị này tính cách trình độ thế nào mà bị nhiều ae review chê quá vậy

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

ZaloReview Công ty

Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *