Review công ty ZYYX(3 reviews)

Review Công ty


ZYYX


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tokuda (Dev)Công ty như củ lol. Văn phòng thì trật trội. Sếp thì lươn lẹo

Tokuda (Dev)Cty bên Nhật. Chi nhánh VN chắc cũng vậy thôi

Ẩn danh (Junior )Bác nào phỏng vấn junior công ty này chưa, họ hỏi khó không, lương offer cao hơn mặt bằng chung k ợ ? Mai em đi pv công ty này lo quá :v

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

ZYYXReview Công ty

ZYYX

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *