PITECH

Posted by

Tìm thấy 8 bình luận
Thuan (Technical support)
Ẩn danh đã

• 3 năm trước

Cựu nhân viên đã

• 3 năm trướ

Tìm thấy 8 bình luận

Thuan (Technical support)

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Cựu nhân viên đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Bao Hung đã
• 3 năm trước

thằng buôn lậu đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

người giám sát đã
• 2 năm trước

Huỳnh Trí Tài đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

zooer đã
• 2 năm trước

người giám sát đã
• 2 năm trước

Ẩn danh (nhân viên)

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Lít đờ X (Lít đờ quèn)

người giám sát đã
• 2 năm trước

Cựu nhân viên (Manager)

Cựu nhân viên (Manager) đã
• 4 năm trước

Bảo Hưng đã
• 4 năm trước

Ẩn danh đã
• 4 năm trước

plapla đã
• 4 năm trước

Ẩn danh đã
• 4 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Cựu nhân viên đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Minh Son đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Cựu nhân viên team Office (Manager)

Hoàng Vỹ đã
• 4 năm trước

Bảo Hưng đã
• 4 năm trước

Thế bụng bự đã
• 4 năm trước

Ẩn danh đã
• 4 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Cựu quản lý (Manager)

Ẩn danh đã
• 4 năm trước

Cựu nhân viên vệ sinh (Oshin)

Nhân viên bảo vệ (Security)

thằng bảo vệ hàng xóm đã
• 4 năm trước

Thế bụng bự đã
• 4 năm trước

5 sao

4

4 sao

1

3 sao

0

2 sao

2

1 sao

1

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 8 bình luận
Thuan (Technical support)
Ẩn danh đã

• 3 năm trước

Cựu nhân viên đã

• 3 năm trướ