Review công ty FromLabs Solutions(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


FromLabs Solutions


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Chiến sĩ công lý (Dev què quặc)Công ty định hướng tốt, lương ổn, sếp trưởng thì tâm lý và đam mê công nghệ, tuy nhiên có 1 vài thành phần tài năng thì giỏi chém gió và chưa làm được nhiêu mà đòi làm quốc mẫu thiên hạ. ae nào apply vào cẩn trọng và giữ mình.

Dev (Quèn )bạn nào vào làm rồi cho mình xin thông tin nhé, thấy bình luận vậy nghi quản lí từ kĩ thuật lên quá ( quản lí chưa tốt )

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

FromLabs SolutionsReview Công ty

FromLabs Solutions