Review công ty FTL Corp(4 reviews)

Posted by

Review Công ty


FTL Corp


(4)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (Tester)Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái

Ẩn danhMôi trường làm việc tốt, sếp và các leader rất nhiệt tình giúp đỡ nhân viên mới. Phong trào thể dục thể thao tốt.

Ẩn danh (Dev quèn)Công ty có mấy anh siêu lắm, hỏi gì cũng biết. Vào đây 6 tháng thì trình CSDL lên hẳn. Thích hợp với các bạn mới ra trường. Mỗi tội công ty hơi bé

Ẩn danhMôi trường làm việc tốt, sếp và các leader rất nhiệt tình giúp đỡ nhân viên mới. Phong trào thể dục thể thao tốt.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

FTL CorpReview Công ty

FTL Corp