Review công ty GAPIT Communication(8 reviews)

Posted by

Review Công ty


GAPIT Communication


(8)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

TH (Ứng viên)Công ty phỏng vấn như trò đùa, làm bài test rồi phỏng vấn các kiểu hẹn 2 ngày sau sẽ phản hồi nhưng sau thì im ru. Lúc phỏng vấn cũng cảm thấy HR khá thiếu kinh nghiệm và k chuyên nghiệp.

Ẩn danh (Dev )Công ty xàm nhất từng gặp.

Ẩn danhai định apply thì né vội đi nhé, vừa không học được gì vừa mang bực vào người, khi gặp vấn đề thì tìm người thấp cổ bé họng đổ hết trách nhiệm là xong. Team creative thì như bố mẹ thiên hạ, hạ bệ đâm lén lẫn nhau, môi trường toxic

Ẩn danh (nv cũ)Chế độ tốt, hợp lý, môi trường tốt (coi nv như người nhà )

Ẩn Danh (Dev Quèn)Phỏng vấn như đùa. HR thì ú a ú ớ. Chán hết chỗ nói. Không recommend.

Người tìm việc (Nv quèn)Chế độ tuyệt vời nhé. Mặc dù đã nghỉ, nhưng nếu còn duyên vẫn sẽ là nơi lựa chọn comeback

mèo Moon (Content)Team Creative rất vui hihi

Cô gái họ Phạm (Newbier)Tiếng lành đồn xa, tiếng ác đồn xa hơn. Chế độ các thứ các thứ thật….

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

GAPIT CommunicationReview Công ty

GAPIT Communication