Review công ty GEO System Solutions Vietnam(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


GEO System Solutions Vietnam


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhMình mới được HR gọi job fresher dev, mn cho xin review với ạ :>

Ẩn danhGiờ thấy công ty để mác nhật pỏn là né. Phúc lợi kém chẳng được gì.

Ẩn danhCó ai pv vị trí .Net ở đây chưa ạ, cho em xin chút kinh nghiệm với

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

GEO System Solutions VietnamReview Công ty

GEO System Solutions Vietnam