Review công ty Geodis(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Geodis


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

người qua đường (nhân viên)Công ty không có review nào à các bác owiii, em đang tìm hiểu cty ở chi nhánh ngoài HNNNNNNNN

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

GeodisReview Công ty

Geodis