Review công ty Green Space Solution(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Green Space Solution


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (DEV cùi)không có quy trình rõ ràng, khách hàng ngu, công việc thì nhiều, làm xong lại giao cái khác, không ngày nào được về sớm, checkout thiếu vài phút cũng nói nhưng dư cả tiếng thì không tính lươngHR thì ký hợp đồng mấy tháng chưa thấy đưa

N.P (Dev cùi)Sếp hay nói đạo lý nhảm để ép lương nhân viên, không có quy trình đạo tạo

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Green Space SolutionReview Công ty

Green Space Solution