Review công ty Guyomarc’h Việt Nam (Neovia)(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Guyomarc’h Việt Nam (Neovia)


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ứng Viên đi PV (mới PV)PV về, mà công ty không có mail cảm ơn, hay báo kết quả PV tới giờ gần 2 tháng rồi. Nghĩ ko NS không phản hồi chắc tạch rồi, nhưng vẫn bực vì đã liên hệ với cty 2 lần để hỏi thăm, NS chỉ trả lời chưa chốt được người, 2 tháng mà chưa chốt được? ko có 1 cái mail kết quả luôn.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Guyomarc’h Việt Nam (Neovia)Review Công ty

Guyomarc’h Việt Nam (Neovia)