Review công ty HDC Việt Nam(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


HDC Việt Nam


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (Ẩn danh)Vui lắm vui lắm luôn

Ẩn danhCông ty này có phải HDC Joinstock company ko, mấy thằng ranh đòi lên làm sếp sau 6 tháng à

ĐMH (Senior)Anh từng đã nói sẽ ổn thôi! Anh chịu đựng giỏi lắm rồi. Anh từng đã nói sẽ chẳng sao, nhưng anh thấy chẳng ổn chút nào…..

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

HDC Việt NamReview Công ty

HDC Việt Nam