Review công ty Hecwin(3 reviews)

Review Công ty


Hecwin


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (Dev quèn)Ái chà công ty này vẫn còn sống hả ta, từ ngày tui đi rồi tui tưởng nó chết rồi chứ nhỉ. Công ti tiền thân của nó là Binbol cho ai chưa biết. Nói chung là cũng quịt lương các thứ, rồi chẳng học tập được cái gì đâu. Nói chung cố gắng đừng ông nào bị lừa vào đây là ok nha.

dev quèn (dev)lừa đảo, quỵt lương nhân viên

Dev ngây thơ (dev)Khuyên ae né xa cty này ra, đi làm ko có hợp đồng => lúc đòi tiền lương thì ông Duy bảo “tôi chia sẻ kiến thức là đã trả lương cho các anh!” Ủa???????Ngày ngày nghe ổng chém gió về an sinh xã hội, muốn công bằng, hoà bình thế giới :))) nghe phát mệt. Hằng tháng lùa thêm dev vào làm ko công. Ung nhọt thật sự 🙂

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

HecwinReview Công ty

Hecwin

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *