Review công ty HGD – Hanoi Global Design(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


HGD – Hanoi Global Design


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (Dev)Cực kỳ bức xúc với bà Dung HR lạm dụng quyền chức, tự động từ chối ứng viên k thông qua cto hay manager trong khi 2 a này đã trực tiếp gọi điện offer cho ứng viên, bà í cho vào làm và tìm mọi cách để phá và kqua là k đc ký hợp đồng chính thức, manager ức chế nghỉ việc và sau đó 1 time đội dev cũng tan rã hết

Dev cũ (Dev cũ)Khó chịu nhất bà trưởng phòng nhân sự. Do quen làm nhân sự ở nhà máy nên nói chuyện rất khó chịu. Không có sự hỗ trợ từ nhân sự cho coder. Ức chế nhân sự nên nghỉ.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

HGD – Hanoi Global DesignReview Công ty

HGD – Hanoi Global Design